2022 Calendar

May

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1

2

3
Conditioning
3:15-4:30PM
4

5
Conditioning
3:15-4:30PM
6

7

8

9

10
Conditioning
3:15-4:30PM
11

12
Conditioning
3:15-4:30PM
13

14

15

16

17
Conditioning
3:15-4:30PM
18

19
Conditioning
3:15-4:30PM
20

21

22

23

24
Conditioning
3:15-4:30PM
25

26
Conditioning
3:15-4:30PM
27

28

29

30

31
Open Gym
9-11AM

June

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday






1

2
Open Gym
9-11AM
3

4

5

6
Youth Camp
9AM-3PM
7
Youth Camp
9AM-3PM
8
Youth Camp
9AM-3PM
9
Youth Camp
9AM-3PM
10
Youth Camp
9AM-3PM
11

12

13

14
Open Gym
1-3PM
15

16
Open Gym
1-3PM
17

18

19

20

21
Open Gym
9-11AM
22

23
Open Gym
9-11AM
24

25

26

27

28
Open Gym
9-11AM
29

30
Open Gym
9-11AM

July

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday










1

2

3
Moratorium
4
Moratorium
5
Moratorium
6
Moratorium
7
Moratorium
8
Moratorium
9
Moratorium
10

11

12
Open Gym
9-11AM
13

14
Open Gym
9-11AM
15

16

17


18
Team Camp
9AM-12PM
1PM-3PM
19
Team Camp
9AM-12PM
1PM-3PM
20
Team Camp
9AM-12PM
1PM-3PM
21
Team Camp
9AM-12PM
1PM-3PM
22
Team Camp
9AM-12PM
1PM-3PM
23


24

25

26
Open Gym
9-11AM
27

28
Open Gym
9-11AM
29

30

31


August

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday


1
Tryouts
3:15-5:30PM
2
Tryouts
3:15-5:30PM
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15


16
V, JV, F vs. Center Grove
6 PM
17


18


19


20
V @ Yorktown Invite
9 AM
21

22

23
V, JV, F @ Carmel
6 PM
24

25
V, JV, F vs. Noblesville

6 PM
26

27

28

29

30

31








September

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday








1
V, JV, F @ Hamilton SE
6 PM
2
V
Avon Classic
6 PM
3
V
Avon Classic
9 AM
4


5


6


7


8
V, JV, F vs. Brownsburg
6 PM
9


10


11



12
V, JV @ Martinsville
6 PM
13



14
V, JV vs. Plainfield
5:30 PM
15
V, JV, F vs. Franklin Central
6 PM
16



17
V @ Yorktown
9 AM

18


19


20
V
@ Ben Davis
7:15 PM
21


22
V, JV, F
@ Fishers

6 PM
23


24


25


26


27
V, JV, F vs. McCutcheon
6 PM
28


29
V, JV, F vs. Westfield
6 PM
30





October

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday












1

2







3







4







5







6
V, JV, F
@ Zionsville

6 PM




7

8
V @ Columbus East Invite
9 AM
JV @ Hamilton SE Invite
9 AM
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31